2. Wonen en Ruimtelijk ordening

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P2WR1.23

Bouwen en wonen

9.883

N

V

15

N

9.898

N

P2WR2.23

Ruimtelijkeordening

3.219

N

203

V

105

N

3.121

N

Totaal

13.101

N

203

V

120

N

13.018

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

P2WR1.23

Op dit moment wordt het woningmarktonderzoek uitgevoerd. We verwachten de eerste resultaten in mei. Zodra het rapport opgeleverd is, zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Het beschikbare budget is niet toereikend om de kosten voor het woningmarktonderzoek en het laten uitvoeren van de startersleningen te dekken. De  overschrijding bedraagt ongeveer €15.000,-.

15

N

P2WR2.23

De urgentie is groot om het programma gebiedsontwikkeling op te zetten. Het doel is om binnen prioritaire gebieden integraal te werken, opgaven goed in beeld te brengen en meer vanuit win-win situaties te gaan werken. Omdat de 2e gebiedsontwikkelaar nog niet geworven is, wordt er een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van de eerste contouren voor een programma gebiedsontwikkeling. De kosten voor deze opdracht ter hoogte van 25.000,- zijn niet gedekt. Via deze tussenrapportage wordt gevraagd extra budget vrije maken.De ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied wordt opgestart. Bij collegebesluit van 18 april is het projectplan vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen maar momenteel is er onvoldoende budget beschikbaar om verplichtingen aan te gaan. In deze tussenrapportage wordt gevraagd het budget met €80.000,- te verhogen zodat met deze visie gestart kan worden.

105

N

Totaal

120

N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2023

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P2WR1.23

Bouwen en wonen

12.024

V

292

V

0

V

12.316

V

P2WR2.23

Ruimtelijkeordening

3.889

V

V

0

V

3.889

V

Totaal

15.913

V

292

V

0

V

16.205

V

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00