Algemeen

Resumé van alle programma's

Totaal

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

157.482

N

3.248

N

1.241

N

161.971

N

Baten

157.242

V

3.863

V

1.245

V

162.350

V

Saldo

240

N

615

V

3

V

379

V

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00