Algemeen

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000,-

Economische zaken

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

1.044

N

V

0

V

1.044

N

Baten

2.570

V

V

146

V

2.716

V

Saldo

1.526

V

V

146

V

1.672

V

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00