Algemeen

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000,-

Duurzaamheid

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

7.667

N

V

0

V

7.667

N

Baten

7.960

V

V

0

V

7.960

V

Saldo

293

V

V

0

V

293

V

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00