Algemeen

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000,-

Participatie, dienstverlening en organis

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

51.899

N

256

V

1.508

N

53.152

N

Baten

2.530

V

575

N

0

V

1.955

V

Saldo

49.369

N

319

N

1.508

N

51.196

N

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00