Algemeen

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000,-

Financiën

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

6.263

N

V

2.548

V

3.715

N

Baten

103.351

V

3.346

V

1.040

V

107.738

V

Saldo

97.089

V

3.346

V

3.588

V

104.023

V

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00