Algemeen

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000,-

Wonen en Ruimtelijke ordening

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

13.101

N

203

V

120

N

13.018

N

Baten

15.913

V

292

V

0

V

16.205

V

Saldo

2.811

V

495

V

120

N

3.186

V

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00