Algemeen

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000,-

Beheer openbare buitenruimte

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

23.195

N

V

470

N

23.665

N

Baten

12.346

V

V

0

V

12.346

V

Saldo

10.849

N

V

470

N

11.319

N

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00